Een power bericht

Feit! Het zijn mentaal zeer zware dagen. We kunnen ons hoofd laten hangen en meegaan in die negatieve flow OF we kunnen op een ander manier ermee omgaan en er het beste van maken. Ik heb voor het laatste gekozen. De dagen van machteloos aan de zijkant staan is gedaan. Mijn hoofd uit de zakdoeken halen kop op en schouders achteruit.

Ik keek gisteren naar een film die me geleerd heeft alles in perspectief te bekijken. Geloof me iedereen draagt de rugzak des levens. Voor de ene al wat meer geladen dan de andere. Maar hoe we met de situatie omgaan is alweer een levensles. De film/docu heet ”I’m Not Your Guru” van Tony Robbins. Wil je dat je leven drastisch verandert? Dan moét je die bekijken. Echt waar.

Yes We Can

Het komt allemaal goed. Woorden die bijna helend klinken. En toch is het zo…we moeten er alleen in durven geloven dat alles goedkomt. Mijn belofte aan jullie is dat ik nooit zal opgeven, blijf studeren op alle vlakken en dus niet alleen zakelijk, en ervan overtuigd ben dat we met z’n allen er sterker zullen uitkomen. Het leven is te mooi om in dat donker hoekje te blijven zitten.

Vic X